Regijsko razvojno partnerstvo2018-07-24T21:41:26+00:00

Pomursko regijsko razvojno partnerstvo

Home link Nazaj na prvo stran

Regijsko razvojno partnerstvo

Regijsko razvojno partnerstvo je odgovorno za načrtovanje regijskih razvojnih strategij, regijsko sodelovanje in usklajevanje, administrativno ter operativno podporo izvajanju strategij za določene akcije in projekte, internacionalizacijo, regijsko znamčenje, regijsko kohezijo in povezovanje med državnimi agencijami in lokalnimi skupnostmi. Člani mreže so:

  • Razvojni center Murska Sobota, nosilna regionalna razvojna agencija,
  • Razvojna agencija Sinergija d.o.o.,
  • PORA, razvojna agencija Gornja Radgona,
  • Prleška razvojna agencija giz,
  • Zavod za turizem in razvoj Lendava.

Ključni dokument, ki opisuje regijske razvojne načrte in prihodnost Pomurja:

Download Regionalni razvojni program 2014–2020.pdf

Mreža je že začela pripravljati razvojni načrt za obdobje po letu 2020, ki bo tesno povezano s Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov in Agendo 2030. Pomurje prihodnosti je vključujoče, zdravo, mobilno in svetlo!

Obiščite naše spletno mesto